Skip to content

Акт прийому-передачі приміщення

Скачать акт прийому-передачі приміщення doc

Описывать арендуемые помещения при составлении акта нуж. перший поверх групи приміщень складається із: Приміщення передається приміщення технічно-справному стані прийому-передачі відповідає умовам Договору. Об'єкт вважається переданим в оренду з моменту підписання Акта, зазначеного акт п. При этом акт должен составляться в любом случае, в том числе независимо и приміщення периода прийому-передачі (т.е.

Акт прийому-передачі орендованого акт.

Акт прийому-передачі бланків нотаріальних документів за якістю. Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма ОЗ-1). Акт прийому-передачі автомобіля на СТО.  Акт прийому-передачі орендованого приміщення.

Акт прийому-передачі ОСББ. Акт прийому-передачі основних засобів. УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди. Чому Вам варто звернутися саме до нас? Зв'яжіться з нами за телефонами + (50) , +38 (). Майно передане повністю відповідно до умов згаданого вище Договору, зауважень до якості і кількості майна немає (За наявності нестачі чи пошкоджень (псування) майна це вказується в додатку до Акта). Момент передачі майна зафіксований вірно: ___ год.

___ хв. " __ р. Майно передав  Ми, що нижче підписалися, представник Замовника, _, що діє на підставі _, з однієї сторони, і Виконавець, фізична особа-підприємець _, з. Істотних недоліків, які перешкоджали б використовувати приміщення за призначенням, під час його огляду не виявлено.

Усі інженерні комунікації, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням. На момент передачі об’єкт оренди знаходиться в належному стані та є придатним для експлуатації за його цільовим призначенням.

3. З моменту підписання Сторонами цього Акту прийому - передачі Об’єкт оренди є переданими Орендодавцем і прийнятим Орендарем. 4. Приймання - передача Об’єкту оренди проведено відповідно до Договору № ____ від «____» _ р. 5. Сторони не мають одна до одної будь-яких. При переданні Об'єкта складається Акт прийому-передачі, який підписують члени двосторонньої комісії.

В Акті відображається стан Об'єкта. Об'єкт вважається переданим в оренду з моменту підписання Акта, зазначеного у п. Договору. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцем і прийнятий Орендарем протягом 3 робочих днів з дати почат ку роботи двосторонньої комісії.

4. СТРОК ОРЕНДИ.  приймання-передачі в оренду. нежитлового приміщення. м._ _р. _ "Орендодавець", в особі _ з одного боку, та. АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕНЬ до договору оренди нежитлових приміщень № ____ від _ р. м. _ _ р.  1. Орендар повертає а Орендодавець приймає з орендного користування приміщення, що є предметом оренди, і знаходиться за адресою _, загальною площею _. 2. Приміщення повертається Орендодавцю в справному технічному стані, належному до експлуатації.

3. Сторони не мають одна до одної ніяких претензій. ОРЕНДОДАВЕЦЬ. Юридична консультація. Домой Образцы документов Акт приймання-передачі. Акт приймання-передачі. По. Юлия Л.  Орендар повернув, а Орендодавець прийняв нежитлове приміщення розміщене у будівлі, що знаходиться за адресою: _ (далі по тексту – «Приміщення») загальною площею _ (_) кв.

м. перший поверх групи приміщень складається із: Приміщення передається у технічно-справному стані і відповідає умовам Договору.

Акт №___ складений у 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Акт приймання-передачі товару. м. _ «__» _ року. Цей Акт приймання-передачі Товару (надалі по тексту - «Акт») складений Сторонами згідно Договору № _ від «____» _ року (надалі – «Договір») між  3. Цей Акт набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

4. Акт укладений у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної з Сторін, і є невід’ємною частиною Договору.

За Постачальника: Підпис _ ПІБ: _ Посада: _ Діє на підставі.

PDF, EPUB, doc, djvu