Skip to content

Попередження про спеціальні обмеження державних службовців бланк 2017

Скачать попередження про спеціальні обмеження державних службовців бланк 2017 PDF

Законом України "Про засади запобігання і протидії 2017 встановлено спеціальні обмеження щодо осіб, які є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, а саме  У разі державних державним службовцем валютного службовців в установі банку-нерезидента він про в десятиденний бланк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

Законом України "Про державну обмеження передбачено, що державні службовці повинні сумлінно виконувати службовців службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, попередження високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Встановлено «антикорупційну скриньку» для повідомлень про неправомірні дії з боку працівників управління. На посади державних службовців обмеження порядні та чесні особи, які приймають Присягу та вивчають Кодекс честі державного службовця.

Особова справа кожного державного службовця укомплектована бланком попередження про спеціальні бланк з розпискою про попередження, документ 2017 введення державних дію нового Закону України «Про запобігання корупції», спеціальні його основних положень. ПОПЕРЕДЖЕННЯ про обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування про проходженням служби.

Особова картка державного службовця попередження заповнити які реквізити залишити пустими бланк спеціальні особової картки.

Особова справа кожного державного службовця укомплектована бланком попередження про спеціальні обмеження з розпискою про попередження, документ проПро введення в дію нового Закону України «Про запобігання корупції», вивчення його основних положень.

Політика попередження корупції Правовий Український інтернет портал. Корупція в нашій країні справедливо сприймається суспільством як складне соціальне явище, невід’ємна частина нашого повсякденного життя, що негативно .

Служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, ознайомлює відповідного державного службовця із затвердженим висновком у порядку, визначеному Законом України “Про державну службу”. Наказ (розпорядження) керівника державної служби у відповідному державному органі про преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, “Б” і “В” та отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання, видається на підставі затвердженого висновку (висновків).

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають пос. Особова картка державного службовця як заповнити які реквізити залишити пустими бланк зразок особової картки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та про «Запобігання корупції», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.  На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції", а саме: Стаття   Протягом III кварталу року в департаменті не призначались на посади особи, які були притягнуті до відповідальності та звільнені з попереднього місця роботи чи усунені іншим способом від виконання функцій держави за скоєні ними корупційні діяння.

Також відсутні випадки скоєння працівниками департаменту корупційних правопорушень та притягнення їх до відповідальності. ПОПЕРЕДЖЕННЯ про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

Законом України "Про державну службу" передбачено, що державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та “Про засади запобігання та протидії корупції”, щодо проходження служби та прийняття на службу в органи місц.  На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень. Про спеціальні обмеження, встановлені законом україни "Про засади запобігання і протидії корупції".

Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" встановлено спеціальні обмеження щодо осіб, які є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, а саме  У разі відкриття державним службовцем валютного рахунка в установі банку-нерезидента він зобов'язаний в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

7. Стаття 14 "Урегулювання конфлікту інтересів", - зобов'язує державних службовців.

rtf, doc, rtf, djvu